Priser

Det beror på en rad olika faktorer vad ditt tandläkarbesök kommer att kosta

Det bästa är att komma hit på en undersökning för att få ”rätt” pris. Det är olika pris beroende på ålder, omfattning på behandling med mera och inte minst vilken ersättningsnivå man får från Försäkringskassan.

Vår prislista

Se sjukvårdsupplysningen i Uppsala (1177.se)

Tandvårdsreformen

Regeringen har infört ett nytt tandvårdsstöd från och med den 1 juli 2008. Tandvårdsstödet innebär att alla från 22 år och uppåt kan få stöd dels genom ett allmänt tandvårdsbidrag och dels en tandvårdsersättning (skydd mot höga kostnader). Barn och ungdomar har gratis tandvård till och med det år de fyller 21 år.

Det nya statliga tandvårdsstödet omfattar:
Allmänt tandvårdsbidrag
Alla vuxna (22 år och äldre) får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Bidragets storlek varierar med åldern och det kan användas som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • 22-29 år är bidraget 300 kr per år
  • 30-64 år är bidraget 150 kr per år
  • från 65 år blir bidraget 300 kr per år

Utnyttjas inte tandvårdsbidraget kan det sparas maximalt två år.
Så maximalt ”innestående” belopp blir då för 30-64  år 300:- (= 150:- x 2) Tillhör man åldersgruppen 22-29 år eller fr.o.m. 65  blir beloppet 600:- (= 300:-  x 2 )

Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset är grunden för beräkning av det tandvårdsstödet.

Sedan får patienten ersättning för

  • 50% av kostnader för ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
  • 85% av kostnader för ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Läs mer om tandvårdsstödet

    

Producerad av NET@NET AB, baserad på N2 CMS