Om oss

Vi har lång erfarenhet av allmäntandvård och jobbar i team med lite olika inriktning. För att hålla oss ajour med verksamheten genomför vi kontinuerligt efterutbildning genom kurser i bl a Tandläkarförbundets regi.

Vi samarbetar sedan många år med Uppsala käkkirugiska Centrum när det gäller bl a implantatbehandlingar och olika oralkirurgiska ingrepp. UkkC består av flera specialisttandläkare med olika kompetenser.

Ett samarbete har också etablerats med tandläkare Fredrik Erhardt, rotfyllningsspecialist, i Sigtuna. Det går ofta snabbare att få sin behandling där om man inte vill vänta i kön till Landstingets specialistklinik, dit vi också remitterar vid behov.

Har även ett samarbete med tandhygienist Lena Lundberg, som finns hos oss på onsdagar. Hos henne kan du få hjälp med professionell rengöring och tandstensborttagning bl a.

Ovanstående bild: Fr v Ann-Marie Ylvén, tandläkare, Ingrid Kamsten, tandsköterska, Anneli Olsén, tandsköterska och Bengt Engström, tandläkare

Historik

Huset på Börjegatan 1-3 är byggt 1936 av Anders Diös, ritat av dåvarande stadsarkitekten Gunnar Leche. Praktiklokalen inreddes ursprungligen till läkarmottagning och har således aldrig bebotts av någon. Första innehavare till lokalen var stadsprovinsialläkaren Urban Hjärne. Han bedrev sin verksamhet där fram till 1945. Vid ett av sina besök på restaurant Flustret träffade han sin kollega Martin Valberg. Man gjorde upp affären och Martin Valberg övertog praktiken samma år, Urban Hjärne flyttade till Stockholm för att där tillträda sin tjänst som skolöverläkare.

Den förste tandläkaren kom in 1946, det var Martin Valbergs son Lars som efter examen i Stockholm 1944 och arbete i Västerås återvände till barndomsstaden. Han och pappa Martin delade på lokalerna och arbetade tillsammans under flera år. Lars Valberg verkade i sin tandläkarpraktik fram till pensionering, 1984 då mottagningen övertogs av Rolf Uhlander.

Rolf Uhlander återvände till Sverige och Uppsala efter att ha arbetat i Tyskland ett antal år. Rolf slutade som tandläkare 1988 och överlät praktiken till tandläkare Olle Falck, som i samband med köpet flyttade till Uppsala från Sollefteå där han varit verksam tidigare. Olle Falck genomförde en omfattande renovering, det fanns grannar i föreningen som 10 år senare med fasa i rösten undrade om det skulle bli någon ombyggnad vid det senaste ägarbytet. 1997 övertog Bengt Engström praktiken efter att ha hyrt in sig hos Olle Falck sedan 1992.

Nu arbetar tandläkare Bengt Engström på Börjegatan. I september 2017 börjar tandläkare Ellinor Lindeborg Taghavi arbeta här efter att ha tjänstgjort vid Folktandvården i Uppsala under många år. Under hösten kommer även Jari Taghavi, specialisttandläkare i ortodonti (tandreglering) att arbeta på Börjegatan. Vi hälsar dem båda hjärtligt välkomna!

 

 

    

Producerad av NET@NET AB, baserad på N2 CMS