Laser

Av Sveriges 8 300 tandläkare och 4 000 hygienister, är det endast ett hundratal som har laser på kliniken. Kunskapen om laserunderstödd tandvård är fortfarande mycket begränsad ibland tandläkarna, mycket beroende på att all forskning och utbildning endast har funnits utomlands.

Nu finns universitetsutbildning i laserunderstödd tandvård även i Sverige via Institutet för laserunderstöd tandvård, ILSD, se www.ilsd.se. Här kan idag alla tandläkare och hygienister som har skaffat laser till kliniken, få en grundutbildning för att säkert och effektivt kunna utföra laserbehandlingar på patienterna. Detta kommer förhoppningsvis att ge möjlighet för fler tandläkare att skaffa sin egen laser.

Även om patienten får bedövning, vilket många också upplever som smärtsamt, så är det ljudet och vibrationerna som är förknippat med obehag. Med laser kan man i de allra flesta fall laga tänderna utan bedövning och slipper dessutom ljudet och vibrationerna. Från lasermaskinen hörs endast ett lugnt "poppande" ljud.

Tekniken vid lagning av karies

För hårdvävnad används en Er:YAG laser. Energin tas upp i vatten och fina vattendroppar sprayas på emaljen. Laserljuset spränger vattendropparna med en så stor kraft så att fragment slås ut ur emaljen. Tack vare den korta pulslängden ger det ingen  temperaturhöjning på kringliggande vävnader. De mycket korta pulserna bedövar dessutom nerven så att behandlingen normalt blir helt smärtfri.

Vävnadsbesparande

Endast den infekterade bakteriella delen tas bort (karies) och allt det friska dentinet blir kvar. Detta gör att tänderna kommer att hålla bättre.

Steril och renare metod och ingen värmeutveckling

Lasern värmer inte upp tanden som en borr gör och detta minskar risken för tandskador. Med borr finns också en risk att man med hjälp av trycket och vattnet pressar in bakterier i dom fina dentinkanalerna. Laserljuset rensar tanden helt från bakterier och gör att alla dentinkanaler förblir rena.

Vid rotbehandlingar kan laser användas som ett komplement för att få bort bakterier som orsakar infektioner.
Rotfyllningar kan vara svåra att göra, då det kan vara svårt att få bort bakterierna framförallt i små krokiga sidokanaler och där det nästan är omöjligt att komma åt på djupet. Laser med en speciell våglängd (Nd:YAG) tränger ut och dödar bakterier i alla rotkanaler.

Metoden är mycket verksam mot bakterier och virus

Laser har en otrolig förmåga att döda bakterier - även djupt. Detta gör att man i många fall slipper skriva ut anibiotika i onödan. Detta kan med stor fördel användas av tandhygienisten och därmed förebygga infektioner och tandlossningssjukdomar.

Behandling av ilningar i tänderna

Ilningar och överkänsliga tänder behandlas lätt och permanent med hjälp av laser. En behandling på 10 sekunder per tand räcker ofta.

Behandling av herpes och förkylningsblåsor

Mycket effektiv behandling som utförs på några sekunder.

Säkerhet

Vid all laserbehandling skall speciella skyddsglasögon användas, både på patienten och på personal som vistas i samma rum. Skyddsföreskrifter gäller enligt svensk lag.

    

Producerad av NET@NET AB, baserad på N2 CMS